Wijkvereniging Oud Voorburg

Tips over de wijk

Heeft u tips of ideeën voor onze wijk?

Deze zijn van harte welkom, mail ze naar info@wvov.nl

Hebt u vragen over de veiligheid of overlast in uw woonomgeving?

Dan kunt u zich het beste wenden tot wijkagent Mirjam Passchier.  Als u vragen hebt over veiligheid en overlast in de wijk Oud Voorburg, dan is zij het eerste aanspreekpunt bij Politie Haaglanden. U kunt haar bellen: 0900-8844 of http://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten

Hebt u vragen of klachten over losliggende stoeptegels, overhangend groen, een kapotte lantarenpaal of bank en dergelijke?

Dan kunt u het beste bellen met het meldpunt openbare ruimte, tel. 14 070.