Wijkvereniging Oud Voorburg

Rijkswaterstaat en de windturbine

In het wijkblad van december hebt u kunnen lezen dat de eigenaar van de turbine geen vergunning had aangevraagd bij Rijkswaterstaat. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in november 2017 een verzoek gedaan bij Rijkswaterstaat om handhavend op te treden en de overtreding, bestaande uit het zonder de wettelijk vereiste vergunning in bedrijf hebben van de windturbine, te laten beëindigen. Dat heeft Rijkswaterstaat geweigerd.

Inmiddels is het ontwerpbesluit voor de vereiste vergunning gepubliceerd en daarmee is de inspraakprocedure van start gegaan. Tot en met 31 januari 2018 kan een zienswijze worden ingediend.

Wijkvereniging Oud Voorburg heeft een zienswijze ingediend. Daarin hebben we o.a. nader onderzoek gevraagd ten aanzien van de complexe verkeerssituatie voor de weggebruiker op dat deel van de A4. Knooppunten, in- en uitvoegend verkeer, helikopters, viaducten en dan nog de draaiende wieken tot vlak boven de rijstrook.

Als gebruiker van de A4 kunt u ook een zienswijze indienen. Hier een voorbeeld dat u kunt gebruiken om uw eigen zienswijze te maken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wijkvereniging Oud Voorburg