Wijkvereniging Oud Voorburg

Nieuwsbrief Klein Plaspoelpolder

Maatregelen voor beter benutten Vlietbruggen
Gemeente Leidschendam-Voorburg voert zo snel mogelijk maatregelen uit om de Vlietbruggen beter te benutten. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag 15 november besloten. Zo voert de gemeente een dynamisch verkeersinformatiesysteem in en worden de verkeerslichten rond centrum, bruggen en Noordsingel anders ingesteld.

Door de Vlietbruggen beter te benutten wordt het minder druk in het Damcentrum en rond de Vlietbruggen. Een dynamisch verkeersinformatiesysteem helpt daarbij door autobestuurders live informatie te geven over de drukte op bepaalde routes of in het geval de bruggen (langdurig) openstaan. Daarbij worden de bestuurders geadviseerd over andere routes om op de plaats van bestemming te komen.

Verder verbetert de gemeente de verkeersveiligheid in en rond Damcentrum. In het kwadrant Damcentrum worden aanpassingen doorgevoerd, waaronder Bachlaan en Oude Trambaan. Zo wordt de Oude Trambaan tweerichtingsverkeer tussen de J.S. Bachlaan en de rotonde bij Oosteinde. De zuidkant Wijkerlaan wordt ingericht als schoolzone met oversteekvoorzieningen en verkeersremmende maatregelen. Ook komt er een plan om de Nieuwstraat en om de Wijkerlaan/Rembrandtlaan opnieuw in te richten.

 

Lange termijn
De gemeente gaat verder:
• onderzoeken hoe de aansluiting van aan- en afvoerwegen beter kunnen aansluiten op de N14.
• onderzoeken wat het effect is van minder kruispunten en stoplichten op bijvoorbeeld Noordsingel en Bernardlaan.
• met betrokkenen kijken naar een andere route voor tractoren om de Vliet over te steken.
• Een plan opstellen om een parkeerplaats in Leidschendam-Zuid aan te leggen.

Het college spreekt met de metropoolregio (MRDH)  en het Rijk over de N14 en de A4. Inzet van deze gesprekken is om:
• de wens de herinrichting van de kruispunten bij de N14 te versnellen,
• de doorstroming te verbeteren door de verkeerslichten beter af te stellen en de drempels te verwijderen, en
• de bewegwijzering bij de N14 aan te passen
• de bewegwijzering op de diverse snelwegen naar Leidschendam aanpassen.
• de problemen op de A4 bij knooppunt Leidschendam en Leiden te bespreken.
Met de provincie Zuid-Holland gaat het college in gesprek over het gesloten houden van de bruggen in het Damcentrum in de ochtend- en avondspits.

De gemeente werkt met bewoners en ondernemers uit hoe de bruggen afgesloten kunnen worden voor doorgaand verkeer.

meer informatie over het raadsvoorstel en het raadsbesluit.