Wijkvereniging Oud Voorburg

Kalender

Kalender 2017

Activiteiten Wijkvereniging Oud Voorburg, jaarlijkse algemene ledenvergadering

De  vergaderingen van de Wijkvereniging zijn in Wijkcentrum Oranjehoek, Oranje Nassaustraat 1 in Voorburg. 

In 2018 zullen wij vergaderen op 6 juni, 22 augustus, 26 september, 24 oktober, 21 november van 20.00 tot 22.00 uur.

Alle wijkbewoners zijn van harte welkom op een bestuursvergadering. Naast de leden van het bestuur zijn ook contactpersonen van de deelwijken en de eindredacteur van het wijkblad aanwezig. Heeft u belangstelling om een vergadering bij te wonen, wilt u iets bespreken met de wijkvereniging, iets aan de orde stellen, onze aandacht voor iets vragen, neem dan even van tevoren contact op via telefoon of mail.